Všeobecné podmínky systému iZKO

Všeobecné podmínky pro používání služeb serveru iZKO.cz platné od 9.11.2009 - 2010.

Provozovatel

Provozovatelem služeb je Bc. Miroslav Jakeš, zapsaný do živnostenského rejstříku vedeného na magistrátu města Teplice pod identifikačním číslem 75293668, dále jen „provozovatel“.

Uživatel služeb

Uživatelem služeb serveru iZKO.cz může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba či subjekt souhlasící se všeobecnými podmínkami serveru a řádně platící faktury za požadované služby, dále jen „uživatel“.

Služba

Provozovatel na základě domluvy s uživatelem zajistí fungování aplikace iZKO na doméně 3.řádu ve tvaru neco.izko.cz nebo na doméně 2.řádu ve tvaru www.neco.cz a to po dobu předplatného služby.

Využívání služeb

Službu lze využívat po dobu řádného placení pohledávek bez jakýchkoliv omezení ze strany provozovatele, omezující je pouze prostor na disku.

Ukončení služeb

Provozovatel si vyhrazuje právo bez uvedení bližšího důvodu ukončit poskytnuté služby za těchto podmínek: Uživatel má právo ukončit služby kdykoliv po uplynutí předplaceného období nebo během něj bez udání důvodu. V případě ukončení služby během předplaceného období nebude uživateli vrácena poměrná část z předplatného, pokud se s provozovatelem nedohodnou jinak.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které poskytujete při objednávce slouží pouze pro vaši identifikaci a komunikaci, případně k zasílání informačních sdělení. Vaše data nebudou nikdy poskytnuta třetí osobě a po ukončení vztahu budou nenávratně vymazána. Ustanovení se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.